Laatste nieuws

Art from the Christian point of view

Statement:
Art from the Christian point of view
door Beat Rink

Lees meer...

Het uitdijende universum van ongeloof

Uit:
Een Seculiere Tijd
door Charles Taylor

Lees meer...

Religie voor atheïsten - Kunst

Uit:
Religie voor atheïsten
door Alain de Botton

Lees meer...

Van beeld ↓ naar visie

Schilderkunst in de ME was voor een groot deel kerkelijk werk, of beter een ambacht. Goede schilders waren ambachtslieden georganiseerd in gildenverband (eerst nog tezamen met de leerbewerkers, later zelfstandig), waarbinnen vakeisen werden gesteld en het sociale leven geregeld. Deze schilders voerden opdrachten van kerkelijke autoriteiten uit overeenkomstig hun wensen, en naar de vakeisen van het gilde. In W. Europa was het de RK kerk die in deze schilderingen haar invloed liet gelden.

Lees meer...

Kunst & Liturgie

Kunst en Liturgie, dat schuurt nog wel eens stevig in onze PKN. We worstelen nog steeds met de gevolgen van de Beeldenstorm als trieste ‘spin off’ van de Reformatie. En nog steeds zijn er PKN’ers, die worstelen met beelden, kunst in de kerk... zijn dat opnieuw ‘Paapse superstitiën’?

Lees meer...

Een kunstenaar over de APOCALYPS (Openbaringen)

Hoe komt iemand er toch bij om te gaan schilderen over de ‘Openbaring aan Johannes’? Zo’n vreselijk boek... Dat gaat toch over niets dan ellende die over de aarde wordt uitgegoten? Kan zo’n onderwerp zó boeien dat er jaren over geschilderd, geschreven en gedicht wordt?
Wat drijft zo'n schilder of dichter?

Lees meer...

Geloof in het publieke domein deel 1

Het publieke domein is de marktplaats waar meningen en opinies bijeen komen, maar ook kunnen botsen. De vrijheid van meningsuiting is een kostbaar goed, maar het betekent ook, dat je geconfronteerd kunt worden met zaken, die je het liefst niet zou willen zien. Neem bijvoorbeeld de ongenuanceerde uitspraken van Wilders over buitenlanders, moslims, e.d.

Lees meer...

Henk Pietersma en zijn verbeelding van het hele Psalter

Wie denkt dat psalmen alleen te lezen of te zingen zijn moet christenkunstenaar Henk Pietersma in Leeuwarden eens opzoeken. Hij schilderde in de afgelopen vijf tot zes jaar alle 150 psalmen. ‘Schilderen is een merkwaardig avontuur’, zo laat Pietersma zich aan het begin van het interview ontvallen’. Dat moet ook wel als je al die psalmen van klacht, lof, wraak, boete, troost en dank in de verf zet.

Lees meer...

Culturele verrijking van de publieke ruimte van Rotterdam, een voorbeeld

Migratie naar Rotterdam, unieke kansen

Door Leen La Rivière en Madelon Grant

Hieronder is een overdruk van een artikel dat geschreven was naar aanleiding van een studiedag over migratie, georganiseerd door de Evangelische Zendingsalliantie. Deze vele immigranten hebben Rotterdam zeer verkleurd, en dat is juist niet negatief. Ze hebben de cultuur overtuigend en aantoonbaar verrijkt ! Vele immigranten hebben hun eigen kerken gesticht of hun eigen moskee.
Vanuit die kerken en moskeeën gebeuren talloze sociale initiatieven. Zie daarvoor o.a. het Rapport ‘Tel je Zegeningen’. Deze migranten zijn zo actief, dat dankzij hun inspanningen onder hun volks/stamgenoten zij de stad jaarlijks tientallen miljoenen besparen…

Lees meer...

Geloof in de publieke ruimte-2

Het is heel jammer dat secularisten wat kreten slagen, en niet open staan voor discussie of nuances.
De laatste jaren wordt dat debat feller, ongenuanceerd. Gelovigen: christenen en moslims zijn de oorzaak van alle kwaad... Bepaalde politieke partijen hebben hier echt een handje van, jammer! Religie moet verbannen worden uit het publieke domein.

Lees meer...