Bands & Koren

Thousand Hills NOW! Hilversum

Thousand Hills NOW! is een jeugd-worshipband uit Hilversum: een groep jonge mensen met passie om God te kennen en Hem bekend te maken, de kerk te dienen, aanbidding uitleven en muziek maken.

Wij, jonge mensen, kunnen nu samen Gods Koninkrijk bouwen. Het is onze visie om nu mensen voor Jezus te bereiken! Niet morgen, of over 5 jaar maar nu! Wij zijn nu geroepen om onze gaven en talenten te gebruiken. Esther 4:14 zegt het op deze manier ‘Misschien ben je wel gemaakt voor een tijd als deze.’ Wij zijn nú geroepen om discipelen van alle naties te maken. We kunnen nú de handen en voeten van Jezus zijn. We kunnen nú een voorbeeld zijn in geloof, gedrag, liefde en zuiverheid. (1 Tim. 4:12) Ondanks onze jonge leeftijd, willen we een voorbeeld zijn voor anderen.

God is nu op zoek naar degene die hem zullen aanbidden in geest en waarheid! Joh. 4:23 (NBV) Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die Hem zo aanbidden.

martijndew@thousandhills.nl (Martijn de Wild)
Facebook

Christelijk kinderkoor TOV, Zutphen

TOV is een jong en enthousiast kinderkoor dat is gestart in januari 2011. Al snel had het koor rond de 20 leden in de leeftijd van 7 tot 11 jaar. Plonie Pantjes is de dirigent die door haar aanstekelijkheid de kinderen meeneemt in het enthousiast zingen voor God. TOV zingt in kerkdiensten, bejaardenhuizen en zelfs een keer op een cruiseschip! Nu is het koor druk met oefenen voor een eigen musical: “Wat zou Jezus doen?!”. Wilt u TOV uitnodigen, neem dan gerust contact op!

kinderkoortov@gmail.com
www.tovzutphen.nl

Gospelgroep Young Spirit, Ulrum

Gospelgroep Young Spirit uit Ulrum is al sinds 1979 actief in de wereld van de gospelmuziek.
We willen gehoor geven aan de opdracht om mensen over Jezus te vertellen op een manier die iedereen, jong en oud, aanspreekt. Zolang we bestaan, staat dit bij ons voorop.

De groep bestaat uit bijna 30 zangers en zangeressen, een vaste band en de enthousiaste dirigent Martin Oldenhuis.

De sound kan het beste omschreven worden als eerlijke, goed in het gehoor liggende muziek met een duidelijke boodschap. Vernieuwend en verrassend, swingend en stevig, maar vooral ook rustige worship.

info@youngspirit.nl
boekingen@youngspirit.nl
www.youngspirit.nl