Laatste nieuws

Geloof in het publieke domein deel 1

Het publieke domein is de marktplaats waar meningen en opinies bijeen komen, maar ook kunnen botsen. De vrijheid van meningsuiting is een kostbaar goed, maar het betekent ook, dat je geconfronteerd kunt worden met zaken, die je het liefst niet zou willen zien. Neem bijvoorbeeld de ongenuanceerde uitspraken van Wilders over buitenlanders, moslims, e.d.

Dat zou allemaal nog niet zo ernstig zijn, indien Wilders open zou staan voor een publiek debat, zodat andere meningen en andere feiten gehoord kunnen worden. Dat is deel van onze beschaving. Maar helaas Wilders wil dat niet. Dan wordt zijn litanie van persoonlijke meningen hol geschreeuw. En dat is jammer, want men gaat toch op de duur denken ‘klopt het eigenlijk wel’? En via internet is veel andere informatie te vinden.
Datzelfde ongenuanceerde geroep hebben wij ook jaren meegemaakt met geschreeuw van de bekende straatevangelisten. Laat ik eerst zeggen dat ik heilig geloof in de missionaire opdracht van iedere gelovige, maar dat is wat anders als uit de context gerukte bijbelverzen naar voorbijgangers schreeuwen. Het zal duidelijk zijn, dat zoiets niet werkt. Het wordt erger als je zo’n straatevangelist eens vraagt, naar het waarom of wat het nu eigenlijk betekent. Je kunt met ogen van verbazing dan bekeken worden. Woordfetisjisme is wat anders als discipelen van Jezus Christus zijn/worden.
Wat mij in beide gevallen is opgevallen, dat indien het gesprek ontbreekt opinies zo makkelijk zo fundamentalistisch, zo intolerant kunnen worden.
Dat moet mij ook van het hart ten aanzien van het secularisme. Alle atheisten en agnosten mogen van mij alles zeggen en roepen, maar als je hen wel eens vraagt of wat ze roepen wel klopt, dan staat men niet open voor een gesprek op basis van feiten en argumenten. Ik noem er een paar uit die hoek:

  • “het christendom onderdrukt vrouwen”. Kijk je naar 2000 jaar geschiedenis, blijkt dat het christendom juist vrouwen heeft beschermd en heeft bevrijd (van een status van bezit en koopwaar tot persoon met volledig eigen rechten). Desondanks klopt het dat er overal wel rare zogenaamd christelijke groepjes zijn geweest, die teksten uit hun verband hebben gerukt en die gebruikt hebben om vrouwen te knechten. Helaas.
  • “Christendom c.q. alle religies zijn DE bron van geweld, kijk maar eens naar de godsdienstoorlogen van de 16de eeuw”. Er zijn in die 15-de en 16de eeuw oorlogen geweest tussen katholieke en protestantse vorsten in Europa. Maar ging dit in wezen om geloofszaken? Duik je hier stevig in, dan blijkt dat in die eeuwen het begin ligt van de absolute macht die de vorsten wilden en daarbij past niet tolerantie c.q. pluriformiteit. Die vorsten wilden één staat met allemaal dezelfde religie en daar het andere geloof ketters was, kon het geen kwaad wat landje pik te doen, om zo de economische machtspositie van de eigen staat te vergroten. Die oorlogen waren geo-politieke zaken, die graag geloof misbruikten voor hun politieke doelstellingen.

Jammer dat secularisten wat kreten slagen, en niet open staan voor discussie of nuances.
De laatste jaren wordt dat debat feller, ongenuanceerd. Gelovigen: christenen en moslims zijn de oorzaak van alle kwaad..... Bepaalde politieke partijen hebben hier echt een handje van, jammer! Religie moet verbannen worden uit het publieke domein. In de praktijk zie dat dankzij die kreten christelijke groepen steeds moeilijker subsidies krijgen, laat staan iets christelijks in de cultuursector.

Wordt vervolgd

Leen La Rivière
voorzitter