Geschiedenis

Leen La Rivière begon in 1969 met het eerste muziekproject: the Continental Singers. Dat werd een gigantisch succes en dat is het nog steeds, zie www.continentals.nl. Dat leidde in 1970 tot de oprichting van CONTINENTAL SOUND (zie www.continentalsound.org), dat sindsdien vele initiatieven en projecten heeft georganiseerd. In het eerste decennium werd de behoefte aan scholing steeds groter. Dat leidde tot het begin van een hele serie PUBLICATIES. En het leidde sinds 1981 tot het opzetten van het jaarlijkse CHRISTIAN ARTISTS SEMINAR (zie www.christianartists.org). Op dit seminar geeft de Europese top op het gebied van muziek, beeldend, podiumkunsten, media, etc les. Deze week is voor duizenden bijzonder stimulerend, verfrissend, educatief, creatief, gaven en talenten ontwikkelend, bruggen bouwend geweest. Voor jong en oud DE plek om te zijn, een oase van inspiratie. Het Christian artists seminar heeft dus een sterke dynamiek. Dat leidde ertoe dat vanaf 1986 deelnemers zich geheel ‘lid gingen voelen’ van Christian artists. Dat fenomeen was nooit gepland of voorzien. Feitelijk is toen de christelijke kunstenaars beweging geboren. In 1987 werd begonnen om aan die beweging vorm en structuur te geven, verenigingen werden opgericht en dat leidde in 1989 tot aansluiting bij vakcentrale CNV, waardoor de CNV Kunstenbond ontstond. Dit werd in 2010 omgedoopt tot CNV Kunst en Cultuur. Gezien toenemende vragen qua rechtshulp en cao’s werd besloten om eind 2011 te fuseren met CNV Vakmensen, waar CNV Kunst en Cultuur een eigen vakgroep is. Zie www.cnvvakmensen.nl. Daar hebben de leden een sterke ondersteuning bij al hun vraagstukken qua werk, inkomen, belastingen, auteursrecht en verzekeringen. En is er een schitterend christelijk cultuurmagazine Sjofar, waarmee men doorlopend geïnformeerd wordt. Ook zitten in dat magazine boeiende vakinhoudelijke interviews, recensies, artikelen, etc.

Vanuit de hele christelijke sector kwamen de afgelopen jaren steeds meer vragen over het auteursrecht, Buma, Stemra, Sena en Beeldrecht. Om al die vragen te kunnen behandelen werd een speciale website opgezet: www.auteursrechtkenniscentrum.nl.

Al vele jaren werd Continental Sound gebeld door leidinggevenden van kerken, organisaties, instanties: ‘kenden we niet een interessante beeldend kunstenaar om...; kenden wij niet een goede christelijke band om...; kenden wij niet een danser, die...; is er niet een koor, die...’. Jarenlang werden de overzichten van de leden gepubliceerd in het jaarboek Expressie (dat 32 edities beleefde), maar de veranderingen gaan zo snel, dat die overzichten van leden NU OP DEZE WEBSITE staan. Deze website is dus speciaal gemaakt om het kantoor te ontlasten en gelijk te kunnen zien, wat wellicht voor de kerk, instantie, activiteit interessant is. Let op: de gegevens op deze website zijn opgegeven door de aangesloten zangers, musici, dansers, beeldend kunstenaars en koren zelf, er kunnen t.a.v. Continental Sound geen rechten aan ontleend worden.

Wil je er als beeldend kunstenaar, danser, muziekmaker, koor, band, auteur, etc ook op, dan MOET je je wel aansluiten bij Continental Sound (kosten € 16,00 per jaar), maar dat spreekt vanzelf.

Een korte FILM over CA: http://vimeo.com/17783776